Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:29

Video transkripsjon

En zologisk hage har 15 keiserpingviner. De utgjør 30 prosent av alle pingvinene i dyrehagen. Hvor mange pingviner er det totalt? La oss si, at x er antallet pingviner i dyrehagen totalt. Vi får, at 30 prosent av pingvinene i alt er keiserpingviner. Det er 15 keiserpingviner. 30 prosent av x er altså lik 15. . Vi kan også skrive 30 prosent som et desimaltall. 0,30 av x. Vi har altså, at 0,30 ganger x er lik 15. For å løse likningen skal vi dividere begge sider med 0,30. Det gjør vi. 0,30. x er lik 15 dividert med 0,30. . Vi skal regne ut det her. 15 dividert med 0,30. Hvordan er det nå, vi dividerer med desimaler? . Vi ganger begge disse med 100. Vi skal gange begge med 100, eller får vi ikke riktig svar. Ved å gang med 100 flytter vi kommaet 2 plasser, så dette blir 30. . Det her blir 1500. 1500 dividert med 30 er presis det samme som 15 dividert med 0,30. La oss nå regne. . 1500 dividert med 30. Vi flytter kommaene 2 plasser til høyre i hvert fall. Vi ganget både telleren og nevneren med 100. Resultatet er fortsatt det samme. . 30 får ikke opp i 1 eller 15. Det går dog opp i 150. Det gjør det 5 ganger. 5 ganger 30 er lik 150. Vi trekker fra og får 0. 30 går opp i 0 null ganger. 30 går altså opp i 1500 50 ganger. Det her er lik 50. Vi kan sjekke det. Hvis vi ganger 0,3 med 50, får vi 15. Vi kan dog løse det på en annen måte. Vi kan skrive antallet av keiserpingviner over antallet av pingviner i alt. . . Det er 15 over antallet av pingviner i alt er lik 30 prosent. Prosent betyr per 100. Det er altså 30 for hver 100. 30 for hver 100. Vi kan nå løse det. Det er ganske enkelt. For å komme fra 30 til 15, skal vi dividere med 2. . Vi dividerer med 2. x er lik 50. 15 over 50 er det samme som 30 over 100. Det er i alt 50 pingviner i dyrehagen.