If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:58

Videotranskripsjon

Vi har noen epler, og vi har noen appelsiner. Det vi skal se på, er hva forholdet mellom epler og appelsiner er. Forholdet mellom epler og appelsiner. La oss først få på det rene, hva vi snakker om. Forholdet gir oss sammenhengen mellom mengden av 2 forskjellige ting. Vi kan løse denne oppgaven på et par forskjellige måter. Vi kan starte med å telle antall epler. 1,2,3,4,5,6. Vi har altså 6 epler. Vi kan si, at forholdet vil være 6 til så mange appelsiner, vi har. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 6 til 9. Forholdet mellom epler og appelsiner er 6 til 9. Vi kan også skrive det på en annen måte. Vi ville lese det høyt på samme måte. Forholdet er fortsatt 6 til 9, men vi ville skrive 6 kolon 9. Vi er dog ikke helt ferdig enda. Vi vil nå gå videre. Når vi snakker om forholdet her, skal vi egentlig finne ut, hvor mange appelsiner det er for et antall epler. Når vi tenker over det, kan vi redusere dette forholdet. Både 6 og 9 kan divideres med 9. Akkurat som at vi kan forkorte brøker, kan vi også forkorte forhold. Vi kan altså dividere både 6 og 9 med 3. 6 dividert med 3 er 2, og 9 dividert med 3 er 3. Vi kan altså også si, at forholdet mellom epler og appelsiner er 2 til 3. Vi kan også skrive det på den andre måten. 2 kolon 3. Gir det mening? Vi kan altså dele alle disse fruktene inn i grupper på 3. Her har vi en gruppe, her har vi en til, og her har vi den tredje like store gruppen. Vi kan se, at det i hver gruppe er 3 appelsiner per 2 epler. Det har vi i alle gruppene. Igjen kan vi altså si, at forholdet mellom epler og bananer er 2 til 3. Per 2 epler har vi 3 appelsiner. Vi kan også tenke over det omvendt. Vi kan snakke litt om hva forholdet mellom appelsiner og epler er. Vi har byttet rundt på appelsiner og epler. Forholdet mellom appelsiner og epler. Her stokker vi faktisk om på ordene. Legg merke til, at hvis vi endret forholdet mellom epler og appelsiner, som var 6 til 9 eller 2 til 3. Her sier vi forholdet mellom appelsiner og epler. Vi har stokket om på ordene, og derfor bytter vi også rundt på tallene. Her har vi 9 appelsiner for hver 6 epler. Vi kan si, at forholdet vil være 9 til 6. Forholdet er 9 til 6, og det kan vi forkorte. Vi kan dividere begge tallene med 3. Vi kan dividere begge tallene med 3. For hver 3 appelsiner har vi altså 2 epler. Legg merke til, at det er samme tall som ovenfor. De er bare byttet om. Først hadde vi forholdet mellom epler og appelsiner, og der var forholdet 6 til 9. Nå har vi forholdet mellom appelsiner og epler, og nå er forholdet 9 til 6. Vi kan også si, at forholdet er 3 til 2.