Hovedinnhold

Sannsynlighet og kombinatorikk

Lære
Intro to theoretical probabilityEnkel sannsynlighet: gul klinkekuleEnkel sannsynlighet: ikke-blå klinkekule
Øv
Lære
Probability with Venn diagramsAddition rule for probability
Lære
Trille terning sannsynlighetProbability with counting outcomesCompound events example with tree diagram
Lære
Compound probability of independent eventsProbability without equally likely eventsIndependent events example: test takingDie rolling probability with independent eventsCoin flipping probabilityFree-throw probabilityThree-pointer vs free-throw probability
Lære
Innledning avhengig sannsynlighetDependent probability: coinsAvhengig sannsynlighet eksempelIndependent & dependent probabilityThe Monty Hall problem
Lære
Fakultet og telling av hendelserPermutasjonsformelenMulig ord med tre bokstaverNullfakultet eller 0!Ways to arrange colorsWays to pick officers
Øv
4 spørsmål
Lære
Intro to combinationsKombinasjonformelHåndtrykk av kombinasjonerCombination example: 9 card hands
Lære
Probability using combinationsProbability & combinations (2 of 2)Probability with counting outcomesGetting exactly two heads (combinatorics)Exactly three heads in five flipsGeneralizing with binomial coefficients (bit advanced)Example: Different ways to pick officersExample: Combinatorics and probabilityExample: Lottery probabilityMega millions jackpot probabilityBirthday probability problem
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test your understanding of Sannsynlighet og kombinatorikk with these 9 questions.

Om denne enheten

Grunnleggende om sannsynlighet og kombinatorikk