Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:56

Video transkripsjon

Finn sannsynligheten for å trekke en gul klinkekule fra sekken marble = klinkekule marble = klinkekule marble = klinkekule probablity = sannsynlighet probablity = sannsynlighet . . . likelihood = sjansen for/sannsynlighet likelihood = hvor stor sannsynlighet . Outcome = utfall Trial = forsøk . constraints = begresninger/premisser Outcomes = utfall Outcomes = utfall Outcomes = utfall . . . . . . . . . . . . . . . . Sample space = Utvalgsrom Sample space = Utvalgsrom . . Trial = forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . Constraints = Begresninger/premisser Constraints = Begresninger/premisser Constraints = Begresninger/premisser . . . . .