Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:19

Video transkripsjon

.. En forening bestående av 9 medlemmer ønsker et styre på 3 medlemmer: en formann, en nestformann og en sekretær. På hvor mange måter kan man velge et styre ut av de 9 medlemmene? Ok, vi antar at en person ikke kan ha mer enn en post Så hvis jeg blir valgt til formann, så kan jeg ikke lenger være kandidat for poten som nestleder eller sekretær. Så la oss overveie de 3 forskjellige postene Man har formann, man har nestformann også har man sekretær. Sekretæren.. La oss si at vi velger formann først. Det er faktisk underordnet La oss si vi velger posten som formann først og vi har enda ikke valgt andre Hvor mange muligheter er det for formann Okei, en forening har 9 medlemmer, så det er 9 muligheter for en formann Det vil være 9 muligheter for en formann Nå tar vi en av disse 9. vi vil ikke stille de opp for de 2 andre postene ikke? Fordi en kommer til å bli formann, så en av de 9 blir formann. Det er 9 muligheter, men en av de 9 blir formann Så man tar denne personen til side. Han eller hun er nå formann, hvor mange medlemmer er det igjen til posten som nestformann? Okei, så nå er det kun 8 mulige kandidater til nestformann-posten 8 muligheter Så han eller hun tas også til side. Så hvor mange personer er det igjen til posten som sekretær? Okei, så nå er det kun 7 personer igjen for posten som sekretær Så hvis vi gjerne vil tenke over alle de muligheter det er for å velge et styre fra 9 medlemmer de 9 for formann ganger de 8 for nestformann ganger de 7 for sekretæren. Man behøver ikke gjøre det på denne måten (rekkefølge) Vi kunne ha valgt sekretæren først. Så ville det ha vært 9 muligheter Også kunne du ha valgt nestformann også ville du hatt 8 valgmuligheter også kunne du la valgt formann til slutt også ville du kun ha hatt 7 valgmuligheter. Men uansett, så har du 9 ganger 8 ganger 7 Og det er, la oss se, 9 ganger 8 er 72... ganger 7 er 14, 7 ganger 7 er 49 pluss 1 er 50. Så det er 504 mulige måter å velge et styre av 3 ut av en mengde på kun 9 medlemmer. ...