Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:32

Video transkripsjon

. Aubrey vil se, om det er sammenheng mellom tidspunktet for en prøve og prøvens gjennomsnittsresultat. Hun har samlet inn data fra prøver det siste året. Vi skal sette inn dataene i en punktdiagram. Det er noen rekker her. Her er faget. Her er den leksjonen, prøven foregikk i. Her er gjennomsnittsresultatet. Kanskje er det en sammenheng mellom, hvilke fag som ligger på hvilke tidspunkter. . La oss nøye oss med Aubreys spørsmål. Vi skal lage et punktdiagram og så se, om det er sammenheng. . Den vannrette aksen er tidspunkt. Hun vil se, om tidspunktet har noe å si for gjennomsnittsresultatet. Derfor er leksjonen på den vannrette aksen. Det er nemlig den uavhengige variabelen. Den avhengige variabelen er på den loddrette aksen. La oss sette inn punktene. Leksjon 1. Gjennomsnittlig resultat er 93. Leksjon 6. Gjennomsnittlig resultat er 87. . La oss få det bort på riktig sted. Leksjon 2. Gjennomsnittlig resultat er 70. . Leksjon 4. Gjennomsnittlig resultat er 62. Leksjon 4. Gjennomsnittlig resultat er 86. Leksjon 1. Gjennomsnittlig resultat er 73. . Leksjon 3. Gjennomsnittlig resultat er 73. . Leksjon 1. Gjennomsnittlig resultat er 80. . Leksjon 3. Gjennomsnittlig resultat er 96. . Sånn. Det ser ikke ut som om, det er en klar tendens. La oss sjekke. Det er riktig.