Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:26
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 4 lessons on Exploring bivariate numerical data.
See 4 lessons

Spredningsdiagram: studie, skostørrelse og testresultater

Video transcript
. Grafen nedenfor viser prøveresultatene i Dexters klasse. Den første grafen viser forholdet mellom testresultater og den tiden, elevene har brukt på å øve seg. Den her aksen viser antall timer, de har øvet, og den her aksen viser prøveresultatet. Den andre grafen viser forholdet mellom prøveresultat og sko-størrelse. Sko-størrelsen er på den her aksen, og her er prøveresultatet. Vi skal velge det beste forholdet. . La oss først se på grafene. Den her til venstre ligner et positivt lineært forhold. Vi kan sette inn en linje, som vil gå noenlunde gjennom punktene. Det gir også god mening, at jo mer tid man bruker på å øve, jo bedre resultat får man. Det passer fint. . Her ser det dog ikke ut til, at det er et forhold. . Det er en masse sko-størrelser og en masse prøveresultater. En med stor sko-størrelse var ikke så flink på prøven. En annen her ser ut til å ha gjort det veldig bra. Det kan være vanskelig å få en linje som passer her. Uansett danner ikke punktene en tendens. La oss nå se på valgmulighetene. Det er et negativt lineært forhold mellom antall øvetimer og prøveresultater. Nei, det passer ikke. Forholdet er positivt. Jo flere timers øving, jo bedre testresultat. Et negativt forhold ville vært en nedgående linje. Det er et ikke-lineært forhold mellom antall øvetimer og prøveresultat og et negativt lineært forhold mellom sko-størrelse og prøveresultat. Det gir heller ikke mening. Vi kan ikke sette en lik linje på et ikke-lineært forhold. Her ser det ut til, at en linje passer helt fint. Det ser ikke ut til, at det er et forhold mellom sko-størrelse og prøveresultat. Den velger vi altså heller ikke. Det er et positivt lineært forhold mellom antall øvetimer og prøveresultat. Ja, det er riktig. Det er ingen forhold mellom sko-størrelse og prøveresultat. Ja, det er også riktig. Begge grafene viser en positiv lineær tendens, og som er like gøy korrelasjons-grad. Nei, overhodet ikke. Den her viser ikke et lineært forhold. .