Vitenskap

En kort introduksjon til biologi

Biologi, definert som det naturvitenskapelige studiet av livet, er utrolig bredt og mangfoldig felt. På mange måter er det kaleidoskopisk og rikt som de levende organismene selv. Biologer studerer selve livet på mange områder, fra cellene til organismer til hele økosystemer. Begynn din egen biologiske reiser her!
Begynn å lære: En kort introduksjon til biologi

En kort introduksjon til biologi

Biologi, definert som det naturvitenskapelige studiet av livet, er utrolig bredt og mangfoldig felt. På mange måter er det kaleidoskopisk og rikt som de levende organismene selv. Biologer studerer selve livet på mange områder, fra cellene til organismer til hele økosystemer. Begynn din egen biologiske reiser her!
Begynn å lære: En kort introduksjon til biologi

En kort introduksjon til fysikk

Fysikk er studiet av grunnleggende prinsipper som omhandler den fysiske verden rundt oss. Vi starter med å se på selve bevegelsen. Så lærer vi om krefter, moment, energi og andre konsepter i mange ulike fysiske situasjoner. For å få mest mulig ut av fysikken, trenger du solid forståelse av algebra og grunnleggende forståelse av trigonometri.
Begynn å lære: En kort introduksjon til fysikk

En kort introduksjon til fysikk

Fysikk er studiet av grunnleggende prinsipper som omhandler den fysiske verden rundt oss. Vi starter med å se på selve bevegelsen. Så lærer vi om krefter, moment, energi og andre konsepter i mange ulike fysiske situasjoner. For å få mest mulig ut av fysikken, trenger du solid forståelse av algebra og grunnleggende forståelse av trigonometri.
Begynn å lære: En kort introduksjon til fysikk

En kort introduksjon til kjemi

Vi dekker materialet i første år innledning til høyere utdanning eller generell kjemi på høyskole kurs. Dette er kanskje førstee gang du snakker kjemi, men du har hørt om kjemi bare ved å observere verden rundt deg. Vi skal lære hvordan vi forklarer fenomener ved å tenke på atomer som er byggestoff til all materie, og hvordan atomet fungerer. I grunnen, er å lære kjemi å ha teleskopisk syn!
Begynn å lære: En kort introduksjon til kjemi

En kort introduksjon til kjemi

Vi dekker materialet i første år innledning til høyere utdanning eller generell kjemi på høyskole kurs. Dette er kanskje førstee gang du snakker kjemi, men du har hørt om kjemi bare ved å observere verden rundt deg. Vi skal lære hvordan vi forklarer fenomener ved å tenke på atomer som er byggestoff til all materie, og hvordan atomet fungerer. I grunnen, er å lære kjemi å ha teleskopisk syn!
Begynn å lære: En kort introduksjon til kjemi