Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Vitenskap

Fysikk

Lær om de grunnleggende prinsippene som kontrollerer den fysiske verden rundt oss. En grundig forståelse av algebra og en grunnleggende forståelse for trigonometri er nødvendig.

Kjemi

Visste du at alt er laget av kjemikalier? Kjemi er studien av materie; dens oppbygning, egenskaper og reaktivitet. Dette dekker omtrent første-grads kjemi, og en god fortåelse for algebra er nyttig.

Organisk kjemi

Sal og Jay dekker emner i organisk kjemi tilsvarende et emne på universitetsnivå. Grunnleggende forståelse for videregående- eller universitetskjemi er antatt (men det er noe repetisjon).

Biologi

Livet er vakkert! Fra atomer til celler, fra gener til proteiner, fra befolkninger til økosystemer, biologi er læren om de fascinerende og kompliserte systemene som gjør liv mulig. Dykk ned i de mange grenene innen biologi for å lære mer om hvorfor de er spennende og viktige. Dekker temaer som inngår i et førsteårskurs i biologi på universitetsnivå