Hovedinnhold

Vitenskap

Kosmologi og astronomi

It's a great, big universe out there. In this section of Khan Academy, you'll learn about the brain-bending vastness of time and space. We go from plate tectonics here on Earth to entire galaxies and beyond.

Medisinske fag

The medical world can be a confusing place. Patients, their families, and even students entering health fields might feel overwhelmed by the large vocabularies and complicated explanations. We hope to make understanding the medical world a bit easier. Look around! These videos do not provide medical advice and are for informational purposes only. The videos are not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Always seek the advice of a qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay seeking it because of something you have read or seen in any Khan Academy video.

En kort introduksjon til biologi

Biologi, definert som det naturvitenskapelige studiet av livet, er utrolig bredt og mangfoldig felt. På mange måter er det kaleidoskopisk og rikt som de levende organismene selv. Biologer studerer selve livet på mange områder, fra cellene til organismer til hele økosystemer. Begynn din egen biologiske reiser her!
Begynn å lære

En kort introduksjon til biologi

Biologi, definert som det naturvitenskapelige studiet av livet, er utrolig bredt og mangfoldig felt. På mange måter er det kaleidoskopisk og rikt som de levende organismene selv. Biologer studerer selve livet på mange områder, fra cellene til organismer til hele økosystemer. Begynn din egen biologiske reiser her!
Begynn å lære

En kort introduksjon til fysikk

Fysikk er studiet av grunnleggende prinsipper som omhandler den fysiske verden rundt oss. Vi starter med å se på selve bevegelsen. Så lærer vi om krefter, moment, energi og andre konsepter i mange ulike fysiske situasjoner. For å få mest mulig ut av fysikken, trenger du solid forståelse av algebra og grunnleggende forståelse av trigonometri.
Begynn å lære

En kort introduksjon til fysikk

Fysikk er studiet av grunnleggende prinsipper som omhandler den fysiske verden rundt oss. Vi starter med å se på selve bevegelsen. Så lærer vi om krefter, moment, energi og andre konsepter i mange ulike fysiske situasjoner. For å få mest mulig ut av fysikken, trenger du solid forståelse av algebra og grunnleggende forståelse av trigonometri.
Begynn å lære

En kort introduksjon til kjemi

Vi dekker materialet i første år innledning til høyere utdanning eller generell kjemi på høyskole kurs. Dette er kanskje førstee gang du snakker kjemi, men du har hørt om kjemi bare ved å observere verden rundt deg. Vi skal lære hvordan vi forklarer fenomener ved å tenke på atomer som er byggestoff til all materie, og hvordan atomet fungerer. I grunnen, er å lære kjemi å ha teleskopisk syn!
Begynn å lære

En kort introduksjon til kjemi

Vi dekker materialet i første år innledning til høyere utdanning eller generell kjemi på høyskole kurs. Dette er kanskje førstee gang du snakker kjemi, men du har hørt om kjemi bare ved å observere verden rundt deg. Vi skal lære hvordan vi forklarer fenomener ved å tenke på atomer som er byggestoff til all materie, og hvordan atomet fungerer. I grunnen, er å lære kjemi å ha teleskopisk syn!
Begynn å lære