Biologi

10 exercises available

Få klasse hjelp

If you're taking Biology or AP Biology in High School or taking first-year biology in college, we're here to help! Look for the Class help sections in different subjects for class-specific content. We'll be adding more classes as we go along, so keep an eye out.
En kort introduksjon til biologi
Biologi, definert som det naturvitenskapelige studiet av livet, er utrolig bredt og mangfoldig felt. På mange måter er det kaleidoskopisk og rikt som de levende organismene selv. Biologer studerer selve livet på mange områder, fra cellene til organismer til hele økosystemer. Begynn din egen biologiske reiser her!
Begynn å lære
En kort introduksjon til biologi
Biologi, definert som det naturvitenskapelige studiet av livet, er utrolig bredt og mangfoldig felt. På mange måter er det kaleidoskopisk og rikt som de levende organismene selv. Biologer studerer selve livet på mange områder, fra cellene til organismer til hele økosystemer. Begynn din egen biologiske reiser her!
Begynn å lære
Preparing to study biology
Biologi bygger på konsepter fra kjemi, matematikk og fysikk. Se hvordan du best kan forberede deg til et biologistudium.
Begynn å lære