Hovedinnhold

En kort introduksjon til kjemi

Kjemi er læren om stoffer og hvordan de er sammensatt, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre. Det er kanskje første gang du tar kjemi som fag, men antagelig har du lært mye fra før bare ved å observere verden rundt deg. Innholdet vi tar for oss her tilsvarer første år med kjemi på videregående skole eller et introduksjonsemne på universitet eller høyskole.
Begynn å lære

En kort introduksjon til kjemi

Kjemi er læren om stoffer og hvordan de er sammensatt, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre. Det er kanskje første gang du tar kjemi som fag, men antagelig har du lært mye fra før bare ved å observere verden rundt deg. Innholdet vi tar for oss her tilsvarer første år med kjemi på videregående skole eller et introduksjonsemne på universitet eller høyskole.
Begynn å lære

Forberedelser til kjemistudium

Kjemi bygger på matematikk, fysikk og generell naturfag. Se hvordan du kan forberede deg til suksess i kjemi.
Begynn å lære