Hovedinnhold

Redoksreaksjoner og elektrokjemi

Om denne enheten

Oksidasjons- og reduksjonsreaksjoner gir kraft til mobilen din, og gjør det mulig for kroppen din å bruke oksygenet du inhalerer. Vi skal lære om oksidasjonstall, oksidasjon-reduksjon (redoksreaksjoner) reaksjoner, galvaniske/elektriske celler, elektrolyttceller (halvceller), cellepotensial og hvordan elektrokjemi er knyttet til termodynamikk og likevekt.