If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 1: Redoksreaksjoner og elektrokjemi

Om dette emnet

Oksidasjons- og reduksjonsreaksjoner gir kraft til mobilen din, og gjør det mulig for kroppen din å bruke oksygenet du inhalerer. Vi skal lære om oksidasjonstall, oksidasjon-reduksjon (redoksreaksjoner) reaksjoner, galvaniske/elektriske celler, elektrolyttceller (halvceller), cellepotensial og hvordan elektrokjemi er knyttet til termodynamikk og likevekt.