If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 1: Endimensjonal bevegelse

Om dette emnet

I denne leksjonen begynner vi å utforske prinsippene om hastighet og akselerasjon. Vi gjør spennende ting som å kaste objekter over kanten av stup (mye tryggere på papir enn i virkeligheten) og se hvor høyt vi kan få en ball til å fly.

I en verden full av ubalanserte krefter (som du vil lære mer om når du studerer Newtons lover), har du akselerasjon (som er hvor mye hastighet endres over tid). Enten du lurer på hvor fort en Porsche når 100 km/t eller hvor lang tid det tar for et passasjerfly å nå den nødvendige farten som kreves for å fly, vil denne sekvensen hjelpe deg.