If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Akselerasjon

Beregner akselerasjonen til en Porsche . Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

I denne videoen vil jeg snakke litt om akselerasjon. Akselerasjon Dette er sannsynligvis et begrep du er noenlunde kjent ved eller i det minste har hørt om. Akselerasjon er endring i hastighet på en gitt tid. Endring i hastighet på en gitt tid. Et av de mest typiske eksemplene man kommer ovenfor, ihvertfall hvis man er bilinteressert er at de veldig ofte vil gi dere informasjon om akselerasjon særlig for sportsbiler. Egentlig vil du kunne se informasjon omkring bilens akselerasjon for alle biler. Informasjonen vil fortelle deg noe slik som, la oss ta en Porsche - jeg vil bare finne på noen tall her nå. Så la oss si at vi har en Porche 911. Porsche 911. De vil si at en Porsche 911 - de vil måle dette med stoppeklokke - kan gå fra 0 - 60 miles per timehour (0 - 100 km/t) - dette er ikke de eksakte tallene, selv om jeg tror de er ganske nærme. 0 til 60 miles per time, på la oss si, tre sekunder. På tre sekunder. So selv om det de egentlig gir deg der er FART fordi de gir deg kun en størrelse, ikke en retning, så kan du anta at det er i samme retning. Og du kan si 0 miles per time i østlig retning til 60 miles per time i østlig retning, så hvor stor er akselerasjonen her? Så jeg fortalte deg definisjonen på akselerasjon - endring i hastighet på en gitt tid! Så igjen, akselerasjon er en vektor enhet. Du ønsker ikke bare vite hvor mye hastigheten endres over en gitt tid, du ønsker også å vite noe om retningen! Det gir også en mening fordi hastighet i seg selv er en vektor enhet. Trenger størrelse OG retning. Så akselerasjonen her, og vi skal bare anta at vi skal til høyre, 0 miles per time og 60 miles per time til høyre.