If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:6:22

Videotranskripsjon

Dette stolpediagrammet forteller oss hvor mange bobler som er blåst av hver tyggegummitygger Vi har 4 forskjellige tyggere og diagrammet forteller oss hvor mange bobler hver av de har blåst. Så det jeg vil gjøre er å finne ut hva er gjennomsnittet av bobler blåst, og hvor spredt er dataene Hvor mye varierer disse fra gjennomsnittet, og jeg skal finne ut det ved å regne ut gjennomsnittlig absolutt avvik Så trykk pause, og prøv selv å regne ut gjennomsnittet av bobler blåst og etter du har gjort det, se om du klarer å regne ut gjennomsnittlig absolutt avvik Så steg 1 er å finne ut gjennomsnittet Gjennomsnittet er summen av bobler blåst delt på antall datapunkt Manueala blåste 4 bobler Sophia blåste 5 bobler Jada blåste 6 bobler Tara blåste 1 boble Vi har 4 datapunkt så vi deler på 4 Så 4+5 er 9 9+6 er 15 15+1 er 16 Så til sammen blir det 16 delt på 4 = 4 Så gjennomsnittlig antall bobler blåst er 4 Dette er gjennomsnittlig antall bobler blåst Så nå vil jeg finne gjennomsnittlig absolutt avvik MAD=Mean absolute Devation (Gjennomsnittlig absolutt avvik) Det vi gjør er å ta gjennomsnittet av hvor mye hvert datapunkt avviker fra gjennomsnittet. Hvor mye avviker Manuealas antall bobler blåst, fra gjennomsnittet? Manueala blåste 4 bobler og 4 er gjennomsnittet Så hennes absolutte avvik fra gjennomsnittet er 0 AD=Absolute deviation (absolutt avvik) Manueala hadde ikke noe avvik fra gjennomsnittet Sophia har et avvik på 1 fra gjennomsnittet Hun er 1 over gjennomsnittet Om hun er 1 over eller 1 under gjennomsnittet spiller ingen rolle, siden vi regner med absolutt avvik Så Sophia har et absolutt avvik på 1 Så hvor stort avvik har Jada fra gjennomsnittet? Jada har et avvik på 2 Hvor stort avvik har Tara fra gjennomsnittet? Hun har blåst 1 boble, så det er 3 bobler under gjennomsnittet Taras absolutte avvik fra gjennomsnittet er 3 Så nå vil vi ta gjennsomittet av de absolutte avvikene Manuealas absolutte avvik, Sophias avvik, Jadas avvik og Taras avvik Vi vil ha gjennomsnittet av disse, så vi deler på antall datapunkt 0+1+2+3=6 Delt på 4 6 delt på 4 er 1.5 Dette er et tall på hvor mye datapunktene våre varierer fra gjennomsnittet på 4 Du tenkte kanskje at det var en vanskelig formel for MAD (gjennomsnittlig absolutt avvik) Alt vi gjorde var istedet for å tenke på absoluttverdier så ser vi på hvor langt fra gjennomsnittet avviker hvert enkelt datapunkt Uansett om det er over eller under gjennomsnittet Er det 3 under, så sier vi bare 3 Er det 2 over så sier vi bare 2 Vi setter ikke et positivt eller negativt fortegn på det Bare for å sjekke at det vi har gjort nå er akkurat det samme som å bruke en formel La oss bruke formelen også Gjennomsnittlig absolutt avvik blir La oss begynne med Manueala Manueala blåste 4 bobler Fra dette trekker vi fra gjennomsnittet på 4 og tar absoluttverdien Dette blir Manuealas absolutt avvik Så tar vi absoluttverdien av Sophias avvik Sophia blåste 5 bobler og vi trekker fra gjennomsnittet på 4 Så gjør vi det samme for Jada som blåste 6 bobler gjennomsnittet er 4 bobler Og så gjør vi det samme for Tara Tara blåste 1 boble og gjennomsnittet er 4 Og så deler vi det hele på antall datapunkt vi har Dette 4-tallet i rødt er gjennomsnittet Så vi tar hvert datapunkt og ser hvor langt det er fra gjennomsnittet og så tar vi absoluttverdien av det, siden vi vil finne ut absoluttdistansen 4-4=0 absoluttverdien av 5-4 er 1 Dette 1-tallet her, er det samme som 1-tallet oppe der Som vi også ser ved å se på diagrammet vårt Absoluttverdien av 6-4 er 2 Dette 2-tallet er det samme som 2-tallet der oppe Som også er det samme som 2-tallet på diagrammet vårt Til slutt har vi 1-4 som er -3, men absoluttverdien av det blir +3 Som er det samme som det positive 3-tallet vårt oppe der og som er distansen mellom gjennomsnittet og stolpen vår på diagrammet Deler vi det hele på 4, får vi igjen 1.5