Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:17

Video transkripsjon

. Vi skal finne den mest representative linjen eller markere, at det ikke er noen lineær korrelasjon. Vi har en masse datapunkter. Vi skal finne den linjen, som viser tendensen i våres data. Den her ser litt stor ut. Hvis vi ignorerer de her 3, kan vi lage en slik linje her. Det ser noenlunde ut, men det er fremdeles ikke veldig bra. Hvis vi ignorere de her 2 punktene, kan vi sette linjen her. Vi skal ta med alle punktene. Det er er noen veldig bra tendenslinje her. Vi sjekker svaret. La oss prøve et par til. Vi skal gjøre det samme nå. Det ser ut som det samme. Vi kan kanskje gjøre sånn her, men så er ikke disse punktene med. Det er heller ikke noen lineær korrelasjon her. La oss lage en til. Her ser tendensen mye tydeligere ut. La oss prøve å få linjen til å passe bra. Det her ser fint ut. Vi trekker den litt ned her. Sånn. Det er lineær korrelasjon. . Det er riktig.