Hovedinnhold

Informatikk

Start fra det grunnleggende
Starte med Introduksjon til algoritmer for å lære det grunnleggende
Sett i gang

Kom i gang
Introduksjon til algoritmer

Hva er algoritmer og hvorfor skal du kjenne til dem? Vi starter med en oversikt over algoritmer og deretter en diskusjon om to spill som du kan bruke en algoritme for å løse mer effektivt - gjettelek om tall og finne-en-rute-spill.
Begynn å lære