If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 1: Algoritmer

Om dette emnet

Vi har inngått samarbeid med Dartmouth college professorene Tom Cormen og Devin Balkcom for å lære innledende vitenskap om data-algoritmer, inkludert søking, sortering, rekursjon og grafteori. Lær med en kombinasjon av artikler, visualisering, quiz og kodeutfordringer.
Hva er algoritmer og hvorfor skal du kjenne til dem? Vi starter med en oversikt over algoritmer og deretter en diskusjon om to spill som du kan bruke en algoritme for å løse mer effektivt - gjettelek om tall og finne-en-rute-spill.
Lær hvordan du bruker asymptotisk analyse for å beskrive effektiviteten til en algoritme, og hvordan du bruker asymptotisk notasjon (stor O, stor-Theta, og stor-Omega) til mer presis beskrivelse av effektiviteten.
Bruke rekursive teknikk for å løse tårnene i Hanoi, et klassisk matematiske puslespill som angivelig er løst av munker i et tempel.
Lær hvordan du beskrive grafer med endepunkt, topp og bunnpunkt og vekt, og se forskjellige måter å lagre grafdata, med punkt lister, tilstøtende grupper og tilstøtende lister.
Learn how to traverse a graph using breadth-first-search to find a particular node or to make sure you've visited all the nodes, traversing one layer at a time.
Ideas of how you could continue your learning journey in algorithms.