If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Aldersoppgave: Arman & Diya

Sal løser følgende tekstoppgave om alder: Arman er 18. Diya er 12. Hvor mange år vil det ta til Arman er 3 ganger så gammel som Diya? Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss si at Arman(navn) er 18 år i dag og la oss si at Diya(navn) er 2 år gammel Det vi skal undersøke i denne videoen er hvor mang år det vil ta "og la meg skrive det ned først" Hvor mange år vil det ta for Arman å være 3 ganger så gammel som Diya Så der har vi spørsmålet Jeg oppfordrer deg til å gjøre et forsøk på det selv først La oss tenke på det litt Vi spør hvor mange år det vil ta, det er det vi ikke kjenner til, det er det vi lurer på Hvor mange år vil det ta for Arman å bli 3 ganger så gammel som Diya? Så la oss sette noen variabler, la oss si at y skal være år La oss si at y er lik hvor mange år det vil ta Gitt dette kan vi nå sette opp en likning for å finne ut hvor mange år det vil ta for Arman å bli 3 ganger så gammel som Diya? la oss tenke på hvor gammel Arman vil være om y år Om y år, hvor gammel kommer Arman til å være? Arman kommer til å være, vel han er 18 år nå Og om y år kommer han til å være y år eldre Så om y år kommer Arman til å være 18 år pluss y Og hva med Diya? Hvor gammel kommer hun til å bli? Hvor gammel vil hun være om y år? Vel, hun er 2 nå og om y år kommer hun til å være 2 år pluss y Så hva vi er nysgjerrige på nå som vi veit dette er hvor mange år det vil ta for denne mengden, for dette utrykket, å bli 3 ganger så mye som denne mengden Så vi er virkelig nysgjerrige Vi vil løse for y, slik at 18 pluss y kommer til å være 3 ganger så stor som 2 pluss y Merk deg, dette er Arman om y år, this is Diya om y år Og vi sa at hva Arman kommer til å være om y år er 3 ganger så my som det Diya kommer til å være om y år Så vi setter opp likningen vår Nå kan vi løse den, så la oss ta det steg for steg Så på venstre side, kanskje jeg vil gjøre dette i en ny farge så jeg slipper å bytte hele tiden Så på venstre side har jeg 18 pluss y Og på høyre side kan jeg gange med 3, så 3 ganger 2 er 6 3 ganger y er 3y 6 pluss 3y Og så er det alltid fint å få alle konstantene på en side av likningen Alle våre variable på den andre side av likningen Så vi har vår "3y" her har vi flere "y"er her på høyre enn på venstre side Så la oss bli kvitt "y'ene" på venstre side Du kan på begge sider, men da kan du ende opp med negative tall Så la oss trekke fra en "y" på begge sider Og vi setter igjen med På venstre side 18 Og på høyre side har du 6 Pluss 3 "y'er" ta bort en av de "y'ene" Du sitter igjen med 2y'er Nå kan vi bli kvitt konstantleddet her Så vi trekker fra 6 på begge sider 18 minus 6 er 12 Grunnen til at vi trakk fra 6 fra høyre side var for å bli kvitt dette 6 minus 6 er 0, så du har 12 er lik 2y 2 ganger antallet år det vil ta er 12, og du kan antakeligvis løse dette med hoderegning Men hvis vi vil ha en koeffisient her kan vi dele med 2 på høyre side Uansett vi gjør på en side av likningen så må vi gjøre det på den andre siden Ellers vil likningen ikke lengre være en likning Vi sitter igjen med "y" er lik 6 eller, y er lik 6 Så vi går tilbake til spørsmålet Hvor mange år vil det ta for Arman til å bli 3 ganger så gammel som Diya? Vel det kommer til å ta 6 år Nå vil jeg at du skal etterprøve dette Tenk på det, stemmer dette? Vel om 6 år hvor gammel kommer Arman til å være? Han kommer til å vøre 18 pluss 6, vi veit nå at denne er 6 Om 6 år kommer Arman til å være 18 pluss 6, som er 24 år gammel Hvor gammel kommer Diya til å være? Vel hun kommer til å være 2 pluss 6, som er 2 pluss 6, som er 8 år gammel Og se, 24 er faktisk 3 ganger så gammelt som 8. Om 6 år, Arman er 24 og Diya er 8, Arman er 3 ganger så gammel som Diya Og vi er ferdig!!