Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:25
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 10 lessons on Desimaltall.
See 10 lessons

Multiplisere utfordrende desimaltall

Video transcript
La oss gange 1,21 med 0,043. Man kan pause videoen og selv prøve, før vi gjennomgår det her. La oss tenke over en lignende oppgave, hvor vi vi ikke skriver desimalene. Vi skal gange 121 med 43. La oss først kikke på det. Det vet vi allerede hvordan man gjør. Vi starter med 3 ganger 1. Det er 3. 3 ganger 2 er 6. 3 ganger 1 er 3. Altså er 3 ganger 121 lik 363. Nå går vi videre til tierplassen, nemlig disse 40. Vi skriver altså først et 0 her. 40 ganger 1 er 40. 40 ganger 20 er 800. 40 ganger 100 er 4000. Vi legger nå disse to tallene sammen. 3 pluss 0 er 3. 6 pluss 4 er 10. 1 pluss 3 pluss 8 er 12. 1 pluss 4 er 5. 121 ganger 43 er altså 5203. Hvordan kan vi bruke den kunnskapen til å løse oppgaven? For å komme fra 1,21 til 121 skal vi gange med 100. Vi flytter nemlig kommaet 2 plasser til høyre. For å komme fra 0,043 til 43 ganger vi med 10, 100, 1000. For å komme fra dette regnestykke til dette regnestykke ganger vi altså med 100 og 1000. For å komme fra svaret her til svaret på den første oppgaven skal vi altså dividere med 100 og dividere med 1000. Det er det samme som å dividere med 100.000. La oss gjøre det. 5203. Vi skal dividere med 100.000. Det står faktisk et skjult komma her. Vi dividerer først med 100. 10, 100. Nå skal vi dividere med 1000. 10, 100, 1000. Kommaet ender her. Vi er nå ferdig. 1,21 ganger 0,043 er lik 0,05203. Vi kan altså gange de her 2 desimaltallene som om, det ikke er kommaer der. Deretter teller vi, hvor mange sifre det i alt er til høyre for kommaet. Det er 1,2,3,4,5 sifre. I vårt svar skal det derfor også være 1,2,3,4,5 sifre til høyre for kommaet. Hvorfor? Når vi ignorerer kommaene og later som om, det er 121 ganger 43, ganger vi med 100.000. For å komme tilbake til det riktige svaret skal vi igjen dividere med 100.000. Å gange med 100.000 er å flytte kommaet 5 plasser til høyre. Å dividere med 100.000 er å flytte kommaet 5 plasser til venstre. Vi dividerer med 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Svaret er 0,05203.