Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:50
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 10 lessons on Desimaltall.
See 10 lessons

Introduksjon til multiplikasjon av desimaltall

Video transcript
La oss regne ut 9 ganger 0,6. Vi kan skrive det på en annen måte. 9 ganger 0,6. Vi skal finne ut, hva det er lik. Man kan pause videoen og prøve å regne det ut selv. Her er et tips: 0,6 er det samme som 6 dividert med 10. Hvis vi starter med 6, som også kan skrive som 6,0, og dividerer det med 10, flytter vi kommaet 1 plass til venstre. 6 dividert med 10 er altså 0,6. Vi flytter kommaet 1 plass til venstre. La oss regne det ut. Vi bruker kunnskapen, vi allerede har om gange. 9 ganger 0,6 er det samme som 9 ganger 6 dividert med 10. Vi kan først regne ut 6 dividert med 10, men så får vi bare dette igjen. Vi kan også si 9 ganger 6 først. La oss regne det ut. Deretter dividerer vi det med 10. Det vet vi hvordan man gjør. Det handler kun om å flytte kommaet. 9 gnager 6 er 54. Det her gir 54. La oss nå dividere det med 10. Det mangler vi å gjøre. Hva skjer, når vi dividerer noe med 10? Det har vi tidligere sett nærmere på. Det handler om å flytte kommaet. Hvert siffer har en verdi 10 ganger så stor som sifferet til høyre og 10 ganger så liten verdi som til venstre. 54 dividert med 10. Vi kan skrive 54,0. Vi blir nødt til å ha kommaet. Nå dividerer vi det med 10 ved å flytte kommaet 1 plass til venstre. Det er lik 5,4. Det gir forhåpentligvis mening. 5 ganger 10 er 50. 0,4 ganger 10 er 4. Derfor gir det mening. at 54 dividert med 10 er lik 5,4. Det her er likt 5,4. . 9 ganger 6 er 54. 9 ganger 0,6 er 5,4. Det er et mønster. . . La oss i første omgang ignorere kommaet. Vi får 9 ganger 6, som er 54. Vi skal dividere det med 10 for å ta høyde for kommaet. Det her var nemlig ikke 6, men 6/10. Det står 1 siffer til høyre for kommaet. Vi skal tenke over, om det gjelder generelt. Kan vi telle antallet sifre til høyre for kommaene, også har produktet det samme antall sifre etter kommaet? Det kan vi tenke over til neste video.