If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Subtrahere desimaltall: 9,005 - 3,6

Akkurat som når vi legger desimaltal sammen må du huske å sette de korrekte decimaler over hverandre når du trekker fra. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Videotranskripsjon