Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:08
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 10 lessons on Desimaltall.
See 10 lessons

Subtrahere desimaltall: 9,005 - 3,6

Video transcript
Vi trenger å regne ut 9,005 minus 3,6, eller vi kan se på det som 9 og 5 tusendeler minus 3 og 6 tideler. Når du driver med substraksjon og desimaler, er det viktig, og dette gjelder også når du legger sammen desimaler, at du setter opp tallene riktig. Så, dette er 9,005 minus 3,6. Så, vi har satt opp desimalene riktig, og nå er vi klare til å subtraktere. Nå kan vi subtraktere. Så, vi starter oppe her. Vi har 5 minus ingenting. Du kan tenke at med 3,6, eller 3 og 6 tideler, kan man legge til to nuller her, og det vil bli det samme som 3 og 600 tusendeler, som er det samme som 6 tideler. Og når du ser på det på den måten, vil du si, OK, 5 minus 0 er ingenting, og du skriver bare 5 der. Eller du kunne sagt, er det ingenting det, ville det bare blitt 5 minus ingenting er lik 5. Så har du 0 minus 0, som da er 0. Og så har du 0 minus 6. Og du kan ikke subtraktere 6 fra 0. Så vi trenger å få noe inn på denne plassen her, og det vi skal gjøre er å låne. Vi skal ta 1 fra 9, så la oss gjøre det. Så, la oss ta en 1 fra 9'eren, sånn at det blir en 8. Og vi trenger å gjøre noe med den ene 1. Vi skal putte den inn i tidelerplassen. Husk på at en hel er 10 tideler. Dette er tidelerplassen. Så dette vil bli 10. Noen ganger sier man at låner 1, men du tar den, og du får 10 på plassen til venstre. Så en hel er 10 tideler, vi er på tidelerplassen. Så du har 10 minus 6. La meg bytte farger. 10 minus 6 er 4. Du har desimalen rett her, og så har du 8 minus 3 er lik 5. Så 9,005 minus 3,6 er 5,405.