Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Dividere med 2-sifrede tall: 9815÷65

Lær å dividere 9815 : 65.   Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss dividere 9815 med 65. Det er det samme som å finne ut, hvor mange ganger 65 går opp i 9815. Man kan pause videoen og prøve selv. La oss skrive om det til denne skrivemåten. 9815 dividert med 65. Når vi skriver det på denne måten, er det lettere å holde styr på den lange divisjonen. Når vi dividerer med et tall med høyere enn ett siffer, kan det bli vanskelig. Vi skal nok klare det. Hvor mange ganger går 65 opp i 9? Det går ingen ganger. Vi tar et siffer til med. Hvor mange ganger går 65 opp i 98? Det må ikke gi gi mer enn 98. 65 ganger 1 er 65. Det er fint. 65 ganger 2 er 130, så det er altså for stort. Det går altså kun opp i 98 en gang. 1 ganger 65 er 65. Vi trekker nå fra. 8 minus 5 er 3. 9 minus 6 er 3. Nå trekker vi neste siffer ned. Nå blir det en smule vanskeligere. Vi skal finne ut av, hvor mange ganger 65 går opp i 331. Det må ikke gi mer enn 331. Vi skal så kikke på tallene og gjette oss litt frem. La oss for enkelthetens skyld runde 65 opp til 70 og runde 331 ned til 300. La oss se, hvor mange ganger 70 går opp i 300. Hvor mange ganger går 7 opp i 30? Det gjør det 4 ganger. 4 ganger 7 er 28. Det blir 280. Vi har en rest på 20. Hvis det her cirka er 70, og det her cirka er 300, kan vi prøve med 4 ganger. 4 ganger 5 er 20. 4 ganger 6 er 24. 24 pluss 2 er 26. La oss trekke fra. 1 minus 0 er 1. Vi skal visst låne her. Vi låner en hundre fra hundreplassen. Vi gir de 10 tiere til tierne. 13 minus 6 er 7. 2 minus 2 er 0. Vår gjetning var ikke helt korrekt. Lar vi 65 gå opp i 331 fire ganger, får vi en rest på 71. Det er større enn 65. Vi skal ikke ha en rest større enn det tallet vi dividerer med. Vi kan la 65 gå opp i 331 en gang til. Vi burde kanskje ha rundet 65 ned til 60. Vår gjetning var sånn sett grei, men det var ikke helt korrekt. 4 var ikke nok, så la oss prøve 5. 5 ganger 5 er 25. 5 ganger 6 er 30 pluss 2 er 32. Slik. Nå kom vi ganske nærme 331 uten å komme over. Nå trekker vi fra. Vi kan låne litt. Vi låner 1 tier fra tierne og gir den til enerne. 11 minus 5 er 6. 2 minus 2 er 0. 3 minus 3 er 0. Vi har altså en rest på 6. Det er mindre enn 65, så det er godt nok. Hvis vi ganger med 6, ville vi kommet over 331. La oss trekke det siste sifferet ned. Hvor mange ganger går 65 opp i 65? Det gjør det en gang. 1 ganger 65 er 65. Vi trekker fra og får ingen rest. 65 går altså opp i 9815 presis 151 ganger. Svaret er altså 151. 9815 dividert med 65 er lik 151.