Hovedinnhold

Multiplikasjon og divisjon

Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lær
Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test din forståelse av Multiplikasjon og divisjon med disse 16 spørsmålene.

Om dette emnet

I dette emnet skal vi multiplisere og dividere hele tall. Emnet begynner med multiplikasjon og divisjon av ettsifrede tall og går også gjennom oppgaver med flersifrede tall. Vi dekker omgruppering, rest og tekstoppgaver.