If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplisere tresifret med ettsifret

Lær å multiplisere et tosifret tall med et ettsifret tall uten omgruppering. I denne videoen multipliserer vi 4 x 201. Opprettet av Sal Khan.

Videotranskripsjon