If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Plassverdieksempel: 42

Sal viser 42 som 4 tiere og 2 enere.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Hva jeg vil gjøre i denne videoen er å ta denne kvantiteten representert av disse grønne smaragd lignende barene, hver bar representerer en, og prøv å representere de med å bruke tallene vi kjenner, tallene, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Måten jeg skal gjøre dette på er at jeg skal gruppere disse inn i tiere så jeg kan se hvor mange tiere jeg har og så hvor mange enere jeg har igjen, så la oss prøve å gruppere det inn i grupper av ti. Så, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jeg tulla det litt til, la meg se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så dette er en gruppe av tiere rett her. La meg sette en boks rundt så jeg vet at det er ti. Så, det er en gruppe av ti, nå la oss se, la oss se om jeg kan få noen grupper til av tiere her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er den andre gruppen av ti rett her. Andre gruppen av ti og nå la oss se, det ser ut som jeg har flere grupper av ti her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så det er den tredje gruppen av ti, og det ser ut som jeg kan få en gruppe til, så det er min tredje gruppe av ti og så har vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så det er min fjerde gruppe av ti. Fjerde gruppen av ti er rett over her. Så var jeg i stand til å passe i minst nettopp dette er 1, Dette er ti rett over her, Dette er ti over her. Dette er den tredje tier gruppen, og dette er den fjerde. Så vi kan si dette er 10+10+10+10. Eller alle disse til sammen er lik 4, 1, 2, 3, 4, tiere, men jeg er ikke ferdig med tallet, jeg har fremdeles 1, 2, jeg har 2 igjen. Så dette er en, og dette er en til rett over her. Og dette er en annen en, så det er en til. Så jeg har 2 enere, så det er rett over her, Det er 2 enere, husk at for hver av disse små grønne barene sa vi representerer en. Så hele dette tallet er hva? Hva kommer til å være de fire tiere, en ti, to ti, tre tiere, 4 tiere. Pluss 2 toere, så la meg skrive det ned. Så det er 4 tiere pluss 2 enere, hva blir det? Vel, hvis vi bruker tallsystemet som vi pleier å bruke, ville si sagt, vel, tallsystemet gir oss en måte å representere det på. Siden første plassen, dette er enernes plass Så la meg meg få blå farge, så dette er enernes plass. Det bruker vi et av sifrene, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. For å se hvor mange vi har. Og vi har 2 enere. Og neste plassen over til venstre, er hvor vi sier hvor mange tiere vi har. Det er hvor mange tiere vi har. Og vi vet hvor mange tiere vi har, vi har 4 tiere. Så dette er måten vi vil representere dette i tallsystemet vårt, vi ville sagt at dette er 4 tiere og 2 enere. Vi kan kalle dette rett over her, vi kaller dette 42. En annen måte du kan tenke over dette på, det er 4 tiere, det er 10+10+10+10, det er 40, men igjen, vi bruker tallsystemet vårt til å representere dette, og så hadde vi 2 enere, men jeg liker å skrive det på denne måte, bare for å minne oss selv på at 4 som representerer 4 tiere også representerer 40. Siden 4 tiere er 40.