4. klasse

Kom i gang

Addisjon av flersifrete tall
Lære å addere store tall med letthet!
Begynn å lære