4. klasse

Vil du ha en personlig 4. klasse erfaring?
Oppdrag som anbefaler hva du går videre på, de hjelper deg til å forstå hva du har lært ved å blande emner og lagre fremgangen din.
Registrér deg

Kom i gang

Addisjon av flersifrete tall
Lære å addere store tall med letthet!
Begynn å lære