If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Modeller for tilsvarende brøker

Oppgave

Følgende figurer har samme størrelse. Hver er 1 hel.
\qquad
Hvor mange deler i start color #df0030, B, end color #df0030 må vi fargelegge for å få fargelagt samme areal som i start color #6495ed, A, end color #6495ed?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
Fast?
Fast?