If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 4: Plassverdi og avrunding

Om dette emnet

Vi går litt dypere med vår forståelse av plass verdien fra 2. trinn. Vi vil bruke denne kunnskapen til å lære å runde av tall til de nærmeste 10 og 100.

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen