If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til plassverdi

Sal bruker tallet 37 for å forklare hvorfor vi bruker "enerplassen" og "tierplassen" når vi skriver tall.  Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss si at du vil telle hvor mange dager det er siden bursdagen din fordi du vil vite hvor lenge det er siden. Så en dag etter bursdagen din skriver du en strek på veggen. Neste dag setter du en strek til. Og en strek til. Så hvor mange dager har det gått da? Jo, ut i fra strekene har det gått 1, 2, 3 dager. Da kan du tenke at disse tre strekene står for tallet 3. Og sånn fortsetter du... Den fjerde dagen setter du en ny strek, den femte dagen en strek til. Og sånn fortsetter du. Hver dag tegner du en ny strek på veggen din. Og dette er faktisk den enkleste måten å vise tall på. Tallet viser hvor mange streker du har. Så etter mange, mange dager tenker du: Oj, hvor mange dager er gått siden bursdagen min? Da er det bare å telle fra starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dager. Så alle disse strekene betyr 17. Det tok litt tid å telle alle strekene, men det går jo bra. Så da fortsetter jeg å tegne streker dag etter dag etter dag. Bare fortsett å tegn streker på veggen din. Nå synes du kanskje det begynner å bli ganske fullt på veggen din? Og det tar litt tid å telle alle strekene hver gang du vil finne ut hvor mange dager det er siden bursdagen din. Du ønsker kanskje at det hadde fantes en enklere måte å vise alle disse tallene på? La oss telle dem på nytt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 34, 35, 36 og 37. 37 dager siden bursdagen din! Men hadde det ikke vært bra om det gikk an å vise 37-tallet på en lettere måte? Så slapp du å telle alle strekene hver gang? Jeg har et forslag. Vi har jo alle sammen ti fingre. Så hva om vi setter sammen strekene i tiergrupper? Da kan vi se hvor mange tiergrupper vi har og hvor mange enere som blir igjen. Kanskje det er en lettere måte å vise disse numrene på? La oss forsøke det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er en tiergruppe. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da får vi en tiergruppe til. Og her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enda en tiergruppe. Og til slutt har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Det er ikke en hel tiergruppe, så de setter vi ikke ring rundt. Ved å sette ring rundt strekene som til sammen blir 10, blir det mye lettere å telle strekene, og se hvor mange dager som er gått. Du teller først hvor mange tiergrupper du har. 1 tiergruppe, 2 tiergrupper, 3 tiergrupper eller du kan si 1, 2, 3 tiere. Og det blir 30 til sammen. Og så kan du telle de siste strekene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Og se: Da har du 30 og 7 og da blir tallet 37. Og det er sånn tallsystemet vårt er skrudd sammen. Vi bruker tallene som vi kjenner opp til 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Og tallsystemet vårt er sånn at vi kan bruke disse tallene for å lage alle mulige tall på en rask og lett måte. Så her - hvis vi vil ha 3 tiere, Kan vi skrive 3 på det som kalles tierplassen. Og enerne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, skriver vi på enerplassen. Hvordan vet du hvor tallene skal stå? Jo, det første tallet, til høyre er enerplassen. Og ett steg til venstre, er tierplassen. Enda ett steg til venstre, er du på hundreplassen. Det kan du lære mer om i en annen video. Så dette forteller oss akkurat det samme som disse strekene her borte. Dette forteller oss at vi har 3 tiere. 1, 2, 3 - 3 tiere. 3 grupper med tiere. og 7 enere. Så dette er lik 3 tiere pluss 7 enere. Eller du kan tenke på det på en annen måte. Hvilket tall blir 3 tiere? Ja, det blir 30. Og 7 enere. Da skriver vi 30 + 7 som blir 37. Så nå har vi skrevet 37 på ulike måter, men alle betyr 37. Å skrive 37 streker på veggen det tar tid å regne! Jeg håper du ser nå at det er en mye lettere måte å gjøre det på.