If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

x-skjæring for en linje

Sal finner skjæringen med x-aksen og en lineær likning fra en graf. Etterpå sjekker han om dette fungerer med å sette verdier tilbake i likningen. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Grafen på linjen 2y pluss 3x er lik 7 er gitt her sånn. Finn dens x-avskjæring. Så x-avskjæringen er x-verdien når y er lik 0, eller x -verdien når grafen vår faktisk avskjærer x-aksen. Legg merke til at rett her sånn, så er y-verdien nøyaktig 0, så vi er på x-aksen. Så la oss tenke på hva denne x-en må være. Vel, bare fra å se det fra-- bare ved å prøve å ta øyemål, så ser det ut til å være litt over 2. Det er mellom 2 og 3, det ser ut som det er mindre enn 2 1/2, men vi vet ikke den nøyaktige verdien, så la oss se på ligningen for å finne den nøyaktige verdien. Så i hovedsak så må vi finne ut hvilken x-verdien, når y er lik 0, som vil gjøre denne ligningen sann. Så vi kunne bare ha sagt 2 ganger 0 pluss 3x er lik 7. 2 ganger 0 kommer bare til å bli 0, så da har vi 3x er lik 7, og så kan vi dele begge sidene på 3 for å løse den for x, og da får vi x er lik 7 over 3. Ser det ut som 7/3? Vi trenger bare å minne oss selv på at 7/3 er det samme som 6/3 pluss 1/3. Og 6/3 er 2, så det er det samme som 2 og 1/3. En annen måte å tenke på det på er at 3 går inn i 7 to ganger, og så har du 1 i rest, så du må fortsatt dele den 1-eren på 3. Så det er 2 hele ganger, og så har vi 1/3 så dette ser ut som 2 1/3, og det er x-avskjæringen dens. 7/3, hvis jeg gjorde denne oppgaven på Khan Academy så er det alltid litt lettere å skrive den uekte brøken, så jeg ville ha skrevet 7/3.