If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:03

Videotranskripsjon

Hva er omkretsen av figuren? Hver kvadrat i rutenettet er 1 x 1 kvadratcentimenter. Så alt vi trenger å gjøre er å legge sammen lengden av de blå delene her sånn Og de er plassert på rutenettet sånn at hver firkant er 1 x 1. Så la oss begynne her oppe, og passe på at vi også ender opp her, sånn at vi ikke teller noen kvadrater 2 ganger. Så omkretsen er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 cm lang. Så omkretsen blir da altså 24 cm. En annen måte vi kunne gjort det på er å se på hver av disse lengdene. Da blir det 1 + 2 + 3 + 1 + 3 + 1 + 5 + 2 + 4 + 2. Og du ville også endt opp med 24 cm. La oss gjøre et par til. Hva er omkretsen av kvadratet? Så igjen er det lengdene av hver side som til sammen blir omkretsen av kvadratet. Per definisjon er jo alle sidene i et kvadrat like lange, så du har 4 sider som alle er 7 meter lange. Så vi kunne ha sagt 7 meter + 7 meter, + 7 meter + 7 meter Eller så kunne vi sagt 4 x 7 meter, altså 28 meter. La oss gjøre en til. Hva er omkretsen av en likesidet femkant? En likesidet femkant betyr jo at alle sidene er like lange. Så i det tilfellet her, så er alle sidene 2. Så det blir da altså 2 + 2 + 2 + 2+ 2, eller 5 2-ere - eller 5 x 2 som jo da blir 10. Så det er altså 5 sider i femkanten, og alle sidene er 2. 2 x 5 vil da bli 10.