Grunnleggende geometri

Kom i gang

Linjer, linjestykker og stråler
La oss tegne punkter, linjer, linjestykker og stråler! Vi skal lære om vinkelrette og parallelle linjer og identifisere disse i todimensjonale figurer. Common Core Standard: 4.G.A.1
Begynn å lære