Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:06
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 6 lessons on Koordinatsystem.
See 6 lessons
Video transcript
Vi får vite, at Naomi bor på annen boulevard og tredje gate, hvilket svarer til punktet 2 komma 3 i koordinatsystemet. Skole hennes ligger på fjerde boulevard og tiende gate, hvilket svarer til punktet 4 komma 10 i koordinatsystemet. For å komme til skolen går hun bort til fjerde boulevard og opp til tiende gate. Plot hjemme hennes og skolen hennes i koordinatsystemet. Hvor mange kvartaler går Naomi på vei til skolen? La oss plotte hjemme hennes først. Hun bor på annen boulevard og tredje gate, og det tilsvarer til punkt 2 komma 3. x-aksen, som er den vannrette aksen, er et uttrykk for de boulevardene, hun går, og y-aksen, som er den loddrette aksen, er et uttrykk for de gatene hun går. Vi skal plotte 2 komma 3. Her har vi annen boulevard, og så skal vi opp til tredje gate. Vi går til annen boulevard og så opp til tredje gate, og det er her, Naomi bor. Vi kunne også ha sagt tredje gate og annen boulevard. Skolen hennes er på fjerde boulevard og tiende gate, så vi skal altså plotta 4 komma 10. Hvis vi starter her i punkt 0 komma 0, går vi fire til høyre, og så skal vi gå 10 opp, så kommer vi til tiende gate. Det er altså punktet 4 komma 10. Her er Naomis hjem, og er er skolen hennes. Vi får vite, at hun går over til fjerde boulevard og deretter opp til tiende gate. Hun går altså fra annen boulevard til fjerde boulevard og derfra opp til tiende gate. Hvor mange kvartaler går Naomi på vei til skolen? Når hun går fra annen boulevard til fjerde boulevard, må hun gå 2 kvartaler. 1 kvartal og 2 kvartaler. Vi skal ikke la oss forvirre av, at linjene i koordinatsystemet faktisk markerer hvert halve kvartal. Hun går 1 kvartal til tredje boulevard og 2 kvartaler til fjerde boulevard. Det er altså 2 kvartaler inntil videre. Nå må hun går fra tredje gate til tiende gate, og når hun går fra tredje til tiende gate, må det bli 7 kvartaler til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hun går altså 2 kvartaler vannrett til høyre og så 7 kvartaler loddrett opp i koordinatsystemet. Naomi går 9 kvartaler i alt.