If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 1: Kjemiske reaksjoner og støkiometri

Om dette emnet

We are now going to delve into the heart of chemistry. We learn ways of representing molecules and how molecules react. To do this, we'll even think about "how many" of a molecule we have using a quantity called a "mole".

Vi skal nå se på kjemiske reaksjoner. Men når vi gjør det må vi passe på at atomer ikke på magisk vis dukker opp eller forsvinner. Sagt på en annen måte må vi være sikre på at vi har det samme antallet av hver type atom i produktet av reaksjonen som vi har i reaktantene (molekylene som reagerer)!