Grunnleggende algebra

Kom i gang

Negative tall
Forstå og jobb med negative tall er en nøkkel i algebra. Dette emnet vil forsikre deg om at du har det grunnleggende.
Begynn å lære