If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sortering av negative tall

Sal sorterer -25, -30, -7, -10 og -40 for å få dem fra minst til størst. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Jeg har fem tall her og målet er å sortere dem fra minst til størst. Minst...Størst Og det er kanskje åpenbart for deg, at alle disse 5 tallene er negative tall. Så la oss bare tenke på hvilke av disse som er det største tallet. Og du er kanskje fristet til å si: "Å, du vet-- 40, hvis alle disse var positive, da ville 40 vært størst." Så det kan hende du ville sagt: "-40." Da er det viktig å vite hva minuset gjør med tallet, la oss se på det. Hvis dette var din sum på din bankkonto... ville du hatt -40 kroner i banken? Eller -7 kroner i banken? -40 betyr at du skylder banken 40 kroner. Så -40 er mindre enn å ha ingenting. -7 ville bety at du bare skyldte banken 7 kroner, så det er faktisk tilfellet at -40 er mindre enn -7, og ut av alle disse tallene, så er det det laveste av dem alle. Så -40 er det aller laveste, og du kan se på det som minst ønskelige å ha på din bankkonto. Eller den minste mengden penger. Ikke bare har du ingenting men du skylder banken 40 kroner. Det nest minste tallet ville være -30, og det nest minste tallet etter det ville vært -25, og så det nest minste etter det ville vært -10, og til slutt den største av alle disse tallene-- det største, jeg vil skrive det i rosa-- det største av alle disse tallene er -7. Og hvis det fortsatt ikke er åpenbart for deg, så kan du også tenke på dem som temperatur. Hva er den kaldeste temperaturen uansett om du snakker om Celsius eller Fahrenheit? Så ville -40 være den kaldeste temperaturen, Det ville vært varmest i luften på -7. En annen måte å tenke på det er, at vi kan tegne en tall-linje. Hvis dette er 0, så kunne vi plassert +7 her oppe, +7 er ikke en del av tallene, Men vi kan sette inn tallene vi har brukt. Så dette rett her bort kunne være -7. Hvis det er -7 så er det kanskje -10 her. Legg merke til at vi går lengre og lengre til venstre fra 0, og så kan vi gå enda litt lengre til venstre da får vi -25. Og litt lengre til venstre enn det er -30. Og så kunne du gå enda lengre til venstre og kommer til -40. Hvis du tenker på denne måten, så er det minste av disse tallene den som er lengst til venstre på tall-linjen, og det største er den lengst til høyre.