If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Emne: Negative tall

Om dette emnet

Lær om tall mindre enn 0 og sammenhengen med positive tall. Addér, subtrahér, multiplisér og dividér negative tall.
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test forståelsen av Negative tall med disse 12 spørsmålene.