If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Forstå subtraksjon som å legge til det motsatte

Oppgave

Hvilket uttrykk tilsvarer 10, minus, 8?
Velg ett svaralternativ:
Fast?
Fast?