If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addere & subtrahere negative tall

Lær hvordan du adderer og subtraherer negative tall. Oppgavene som løses i denne videoen er 2 - 3 = -1 og -2 - 3 = -5 og -2 + 3 = 1 og 2 - (-3) = 5 og -2 - (-3). Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss prøve oss i å legge til og trekke fra med negative tall. Den første oppgaven er 2 minus 3. Nå trekker vi et positivt tall fra et annet positivt tall. Vi trekker dog det største tallet fra det minste tallet, så vi endrer med et negativt tall. La oss tegne en tallinje. Her er 0, 1, 2, minus 1 og minus 2. Vi starter på 2. Vi skal trekke 3 fra. Vi går 3 til venstre. 1, 2, 3. Vi ender på minus 1. La oss prøve noe annet nå. Vi starter med minus 2 og trekker 3 fra. Vi bruker igjen tallinjen. Her er 0 og 1. Her er minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 og minus 6. Vi starter på minus 2. Så trekker vi igjen 3 fra. Vi går 3 til venstre fra minus 2. Vi ender på minus 5. I begge regnestykkene trakk vi 3 fra. Her starter vi dog på pluss 2, og her starter vi på minus 2. La oss lage en ny oppgave. Minus 2 pluss 3. Man kan pause videoen og prøve selv. Vi tegner igjen en tallinje. Her er minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. Vi starter på minus 2. Nå legger vi 3 til. 1, 2, 3. Vi ender på pluss 1. La oss nå se på 2, altså pluss 2, minus minus 3. Vi trekker et negativt tall fra. I en annen video kommer vi nærmere inn på denne situasjonen. Når vi trekker et negativt tall fra, er det, det samme om å legge den positive versjonen av tallet til. 2 minus minus 3 er altså det samme som 3 pluss 3. Minus minus gir pluss. Det blir 5. Vi kan blande tingene enda mer sammen. Minus 2 minus 3. Kanskje blir vi forvirret av alle minusene. Vi skal dog huske, at minus minus er det samme som pluss. Det er altså det samme som minus 2 pluss 3. Det har vi allerede regnet ut, og det er 1. Vi starter på minus 2 og går 3 til høyre.