Videregående geometri

Kom i gang

Intro to Euclidean geometry
For omtrent 2400 år siden, skrev Euclid av Alexandria Elementer som har vært verdens geometri-teori intil nylig. Studert av Abraham Lincoln for å trimme hjernen og verdsette den matematiske kunsten, danner det fortsatt grunnlaget for moderne geometri. Denne gjennomgangen gir oss litt av denne bakgrunnen, og deretter det konseptuelle om punkter, linjer, sirkler og planet som vi bruker i reisen gjennom Euclids verden.
Begynn å lære