If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:27

Videotranskripsjon

Oppgaven vår er å forenkle 8 pluss 5 ganger 4 minus, og så i parentes, 6 pluss 10 delt på 2 pluss 44. I det du ser en type merkelig regnestykke som dette hvor du har parenteser og addisjon og subtraksjon og divisjon, er det alltid lurt å huske rekkefølgen på regneartene i regnestykket. La meg skrive dem ned her borte. Slik at når du utfører regneartene i en rekkefølge, eller når du regner ut ethvert utrykk, bør du først og fremst tenke på at førsteprioriteten er parentesene. Parentesene. Og det er disse små klammene her, eller hva du ønsker å kalle dem. Dette her er parentesene. De får topp prioritet. Så etter det, må du ta deg av eksponentene. Det er ingen eksponenter i dette regnestykket, men jeg bare skriver det ned for senere bruk: eksponenter. Jeg liker å tenke på det som om parentesene alltid tar førsteprioritet, men så etter det, går vi i nedadstigende rekkefølge, eller jeg antar at vi burde si i -- vel, ja, i nedadstigende rekkefølge for hvor rask beregningen er. Når jeg sier rask, hvor raskt den vokser. Når jeg overfører noe til eksponenten, når jeg overfører noe til en kraft, vokser det veldig raskt. Så vokser det litt saktere eller krymper litt saktere hvis jeg multipliserer eller deler, slik at det er nestemann: multiplisere eller dele. Multiplikasjon og divisjon er nestemann, og til sist kommer addisjon og substraksjon. Slik at disse er på en måte de tregeste regneartene. Dette er litt raskere. Dette er den raskeste regnearten. Og så parentesene, uansett hva, prioriteres alltid. Så la oss utføre det her. La meg omskrive hele dette regnestykket. Slik at det er 8 pluss 5 ganger 4 minus, i parentes, 6 pluss 10 delt på 2 pluss 44. Så vi ønsker å ta parentesene først. Vi har parenteser der og der. Nå er denne parentesen ganske enkel. Vel, innsiden av parentesen er allerede utregnet, slik at vi egentlig bare kan se det som 5 ganger 4. Så la oss bare regne det fra begynnelsen av. Slik at dette kommer til å bli 8 pluss--og virkelig, når du regner ut parentesene, hvis du regner ut denne parentesen, får du faktisk bare 5, og du regner ut den parentesen, får du virkelig bare 4, de står ved siden av hverandre, slik at du ganger dem. Slik at fem ganger 4 er 20 minus-- la meg være konsekvent med fargene. Nå la meg skrive den neste parentesen her, og så inne i den, regner vi dette først. La meg lukke denne parentesen her. Og så har vi pluss 44. Slik at hva blir denne saken her utregnet til, dette på innsiden av parentesen? Vel, kanskje du blir fristet til å si, vel, la meg bare gå rett til høyre. 6 pluss 10 er 16 og så delt på 2 og du får 8. Men husk: regneartenes rekkefølge. Divisjon prioriteres over addisjon, slik at du faktisk ønsker å foreta divisjonen først, og vi kan faktisk skrive det her slik. Du kan forestille deg å legge inn flere parenteser. La meg gjøre det i den samme lillafargen. Du kan forestille deg å legge inn noen flere parenteser akkurat her for å virkelig understreke det faktum at du skal utføre delingen først. Slik at 10 delt på 2 er 5, slik at dette blir 6, pluss 10 delt på 2, er 5. 6 pluss 5. Vel, vi må fremdeles regne ut denne parentesen, så dette resulterer--hva er 6 pluss 5? Vel, det er 11. Så vi står igjen med 20ern-- la meg skrive det hele ned igjen. Vi står igjen med 8 pluss 20 minus 6 pluss 5, som er 11, pluss 44. Og nå som vi har alt på dette nivået av regnestykket, kan vi bare gå fra venstre til høyre. Så 8 pluss 20 er 28, så du kan se dette området som 28 minus 11 pluss 44. 28 minus 11-- 28 minus 10 hadde blitt 18, så dette kommer til å bli 17. Det kommer til å bli 17 pluss 44. Og så 17 pluss 44-- jeg skroller nedover litt. 7 pluss 44 hadde blitt 51, så dette kommer til å bli 61. Slik at det kommer til å bli det samme som 61. Og vi er ferdige! .