Pre-algebra

Kom i gang

Plassverdi
I denne sekvensen skal vi lære oss om plassverdi. Dette er nøkkelen til å bedre forstå hva det er vi egentlig gjør når vi teller, omgrupperer, multipliserer og dividerer med flersifrede tall.
Begynn å lære