Intro til SQL: oppgave og databehandling

Lær å bruke SQL til å lagre, spørre etter, og endre data. SQL er et spesialtilpasset programmeringsspråk utviklet for håndtering av data i en relasjonsdatabase, og brukes av mange programmer og organisasjoner.

Get ideas for how you can continue learning more about SQL and databases.