Makroøkonomi

Start fra det grunnleggende
Starte med Introduksjon til samfunnsøkonomi for å lære det grunnleggende
Let's go

Kom i gang

Introduksjon til samfunnsøkonomi
This very short tutorial gives us the big picture of what economics is all about and, in particular, compares macroeconomics (where you are now) to microeconomics.
Begynn å lære