Mikroøkonomi

Start from the basics
Learn the basics, starting with Introduksjon til samfunnsøkonomi
Let's go

Kom i gang

Introduksjon til samfunnsøkonomi
Denne opplæringen (som bare har en video) er en oversikt over hva økonomi er. I all hovedsak vil den fortelle deg forskjellen på mikroøkonmi (faget du er i nå) og makroøkonomi. Dette er en god start for å gi deg et bilde på en verden av økonomi.
Begynn å lære