If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Flere enheter tekstoppgaver: medisindosering (avansert)

Fremtidige leger og sykepleiere der ute, notere. Enhetsomgjøring i tekstoppgaven her omhandler å gjøre om enheter i medisiner, noe som er ofte gjort på sykehus. Prøv med oss. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Jeg har akkurat mottat dette medisinavregningsproblemet fra en sykepleierstudent, og jeg tror det er viktig å legge vekt på at sykepleierstudenter skal kunne denne, i tilfelle jeg er en pasient som skal motta medisinen. La oss løse dette. Jeg syntes dette er en interessant enhetomregningsproblem for nesten alle som vil praktisere enhetsomregning. Spørsmålet er altså at vi har en lege. Legen bestiller medisin x. Og dette er doseringen som legen ber om. De sier fem milligram per pound(0,5kg) av pasientens vekt. Bare skriv per pound av pasientens vekt - hver tolvte time. Dette er det vi skal gjøre. Men lageret våres for medisin, det er ikke bare, du vet, ikke bare små gullklumper og milligram. Det er en oppløsning. Det er en viss mengde av gram per mililiter som vi har av oppløsningen. Det er oppløst i vann. Dette er altså våres lager av medisin X. Vi har 0.9, jeg skriver 0 forran. Min kone, som er lege, sier at det er viktig at man skriver null forran alle desimaler. Vi har 0.9 gram per mililiter av oppløsningen. Så hvis vi tar en mililiter av oppløsningen og gir det til noen, gir jeg dem altså 0.9 gram av medisinen. Det siste stykke informasjon vi har fått er at pasienten - deres vekt - og kanskje vi skal kalde deres masse, fordi kilogram er en masse, men vi forstår ideén. Pasienten veier 72,7 kilogram. Det er et par interessante ting her. Vi skal finne ut av doseringen iforhold til mililiter. Vi skal - eller vent, jeg har jo ikke en gang fortalt deg spørsmålet. Spørsmålet er; hvor mange mililiter av oppløsningen skal vi gi pasinenten per dose? Altså mililiter oppløsning per dosering. Det er spørsmålet. Det er et par ting vi skal huske på. Vi skal konvertere fra miligram til gram. Og etterfølgende konvertere til mililiter. og så gir de oss per pound, men så gir de oss pasientens vekt, eller hans masse, i kilogram. Vi blir altså nødt til å lage noen konverteringer der. Jeg kan klart se hvordan dette kan være litt skremmende og kanskje forvirrende til tider. Så la oss bare gjøre det steg for steg. Den første interessante ting - og dette er bare noe som du kanskje behøver å vite, eller du har kanskje skrevet det ned på papiret, eller du har kanskje en kalkulator som gjør dette - jeg skal bare konvertere kilogram til pounds. Det er generelt bra å vite at når du konvererer mellom metriske og det engelske system. 1 kilogram er omtrent 2.2 pounds. Ikke nøyaktig, men det er ganske god tilnærming. Og 1 pound er tilnærmet 0.45 kilogram. Vi skriver det i en boks. Dette er den eneste utestående konverteringsinformasjon vi har bruk for i dette problemet. Alt annet bruker vi kalkulator til, ved mindre vi bare vil bruke veldig lang tid på aritmetikk. Så til det første vi skal gjøre. La oss finne ut av hva våres dosering er per kilogram. Dette er per pound, og vi behøver virkelig ikke å vite for hver tolvte time. Fordi de spør oss hvor mange mililiter av oppløsningen bruker vi per dosering. En dosering skal gis hver tolvte time. Så alt vi behøver å finne ut av - vel du ser at "hver tolvte time er bare ekstra imformasjon. Det vi vil finne ut av er fem miligram per pound. Hvordan konverterer vi det til hvor mange miligram per kilogram? La oss gjøre fem - jeg skriver det her i magenta - fem miligram per pound. Og så vil vi konvertere dette til per kilogram. Vi kan multiplisere dette ganger antall pound per kilogram - jeg gjør det i gult - ganger denne imformasjonen her oppe. Ganger 2.2 pounds per kilogram. Og hvis du blir forvirret - for eksempel tenker du; "hvordan visste Sal at han skulle multiplisere med 2.2 og ikke dividere med 2.2?" Hvilket er det samme som å muplisere med 0.5. Du kan følge godt med på enhetene. Legg merke til at jeg skrev 2.2 pound per kilogram. 2.2 pounds per 1 kilogram. Og du vet at det kommer til å virke, fordi du har pound i telleren og du har pound i nevneren. Det kalles for dimensjonalanalyse. Hvis du noengang blir forvirret - og jeg tenker at når du først har øvd deg nok, vil du se at du ikke behøver å konsentrere deg så mye lenger for å gjøre dette. Men i starten når du er ny på det, burde du for å være helt sikker på at du ikke skal multiplisere eller dividere med feil ting bare pass på at dimensjonen er kanselert ut. Pounds i telleren, pounds i neveren. La oss gjøre det. Pounds i telleren, pounds i nevneren kanserlert ut. Så multipliserer du 5 ganger 2.2. Dette er lik med -- la oss se. 5 ganger 2 = 10. 5 ganger 0.2 = 1. Så dette er lik med 11. Og så har vi miligram i telleren våres. Elleve miligram per kilogram. Vi har akkurat konvertert våres doseringsinformasjon til et rent metrisk system. Det var tidligere faktisk en blandning mellom det metriske og det engelske system. La oss nå se på hva vi kan gjøre. La oss se om du kan finne ut av det iforhold til hvor mange mililiter vi skal levere per pound. Igjen vil vi at dette -- vel faktisk, la oss gå til gram først. Fordi vi har miligram her. Vi har gram her oppe. Så la oss se om vi kan konvertere dette til gram. Akkurat som vi gjorde tidligere, vil vi ha miligram i nevneren. La oss gjøre det i orange. Vi vil ha miligram i nevneren og vi vil ha gram i telleren. Hvorfor sa jeg det? Fordi vi vil at dette og dette skal kanseleres ut. Og vi vil ha gram i telleren. Så hvor mange gram er det per miligram? Du kan bare tenke igjennom det. Det er et gram per tusen miligram. Eller 1000 miligram per gram. Og så mulipliserer du det bare. Miligram blir kansellert ut med miligram, og så får du -- dette er lik med 11/1000 gram per kilogram. Så nå har vi gjort alt om til gram, men vi vil ha det i mililiter. Spørsmålet er så, hvor mange mililiter oppløsning per dosering? La scrolle ned til denne linje. Vi har dette resultatet. Vi har 11 / 1000 -- jeg gjør ikke divisjonsdelen enda -- gram av medisin per kilogram. Vi har egentlig bare skrevet om doseringsinformasjonen i en annen enhet. Så la oss se hvor mye oppløsning vi har bruk for per kilogram Vi skal kansellere ut gram her, og vi har mililiter der. For å kansellere ut gram blir jeg nødt til å ha gram i nevneren og mililiter i telleren. I oppløsningen våres, hvor mange gram er det per mililiter? Vel, det har de fortalt oss. Det er 0.9 gram per mililiter. Eller for hver mililiter er det 0.9 gram. Legg merke til jeg til bare det omvendte av det. Fordi vi har mililiter i telleren, gram i nevneren sånn at disse to blir kansellert ut. La oss gjøre multiplikasjonen nå. Grammene våres er kansellert ut. Vi har mililiter per kilogram. Og så skal vi multipliserer det ut. 11/1000 ganger 1 over 0.9. Jeg skriver det bare sånn her. Det blir altså 11/1000 ganger 0.9 mililiter av våres oppløsning per kilogram. Jeg har kommet så langt i problemet. Dette er altså per kilogram av pasientens kroppsvekt. Og så til sist forteller de oss hvor mange kilogram pasienten våres veier. La oss gjøre den siste multiplikasjon, og så kan vi faktisk ta fram kalkulatoren våres og gjøre det hele på en gang. La oss multiplisere dette ganger -- vi har lyst til å finne ut av hvor mange mililiter per pasient. Vi vil at kilogram skal kanselleres ut. Så vi vil ha kilogram per pasient. Nå snakker vi om en bestemt pasient. Ikke hver pasient kommer til veie den samme mengde kilogram. Men hvis det er det vi ønsker, skal kilogram kanselleres ut. Vi kommer til å ende opp med mililiter per pasient - mililiter av oppløsning per pasient. Hvilket er nøyaktig det vi ønsker. Vi har lyst til å finne ut av mililiter oppløsning per dosering per pasient. Men alt vi har regnet ut fra så langt har vært per dosering. Så hvor mange kilogram veier pasienten? Det er 72.7 kilogram per pasient. Og hvor mye pasienten veier. Så alt vi mangler er denne siste multiplikasjonen, så er vi ferdige. Svaret våres -- og siden disse to blir kansellert ut -- det gjør at våres endelige svar kommer til å være 11 ganger 72.7 dividert med 100 ganger -- faktisk er 100 ganger 0.9 ganske enkelt å finne ut av. Det gir 900. Divider med 900 mililiter per pasient. Du kan også si mililiter per dosering. Hvilken som helst måte som du ønsker å si det på. Per doseing, per pasient. La oss finne fram kalkulatoren våres og løse dette. Vi har 11 ganger 72.7 er lik 799 dividert med 900. Det er lik 0.88 -- vi kan også runde det opp. 0.889. Forhåpentligvis vil ikke legen ha noe i mot det. Så det er lik med -- jeg skriver det ned i en fin, levende farge 0.889 mililiter oppløsning per dosering Dette er altså det vi skal gi pasienten hver tolvte time. Hvis de spør hvor mange mililiter det er totalt over to dager. Blir vi nødt til å svare at det er 48 timer. Det skal vi multipliserer med fire. Men de tolv timene var bare ekstra informasjon i problemet våres. Uansett er dette forhåpentligvis brukbart, og det kan forsikre at hvilken som helst sykepleier som pleier meg i fremtiden gir meg den riktige dosering. Og forhåpentligvis hadde legen også den riktige dosering til å starte med, ellers ville det alt hvert for intet. ellers ville det alt hvert for intet.