If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addisjon av desimaltall

Begynn med enkle oppgaver, som 0.2 + 0.4, før du går videre med mer komplekse oppgaver, som 10.3 + 36.75.
Denne artikkelen er utviklet for å hjelpe deg å lære hvordan man adderer desimaltall. Du skal selv få prøve deg frem uten å først bli vist hvordan man gjør det.
Oppgavene går fra å være lette til å bli vanskeligere, og underveis er det eksempler og forklaringer om du står fast. Og husk, du lærer mest hvis du ser på det som en mulighet til å lære de gangene du står fast!
La oss begynne med å addere to tall med tideler.

Seksjon 1: Addere tideler mindre enn én.

Oppgave 1A
 • Strøm
0, comma, 5, plus, 0, comma, 4, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Flott! La oss gå videre til oppgaver med hele tall og tideler.

Seksjon 2: Addere hele tall og tideler

Oppgave 2A
 • Strøm
6, comma, 4, plus, 2, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Veldig bra! Nå skal vi løse oppgaver hvor begge tallene har et helt tall og en tidel.

Seksjon 3: Addere tideler større enn én.

Oppgave 3A
 • Strøm
3, comma, 7, plus, 22, comma, 1, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Herlig! La oss fortsette med å addere hundredeler.

Seksjon 4: Addere hundredeler

Oppgave 4A
 • Strøm
0, comma, 31, plus, 0, comma, 64, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Fantastisk! Nå er vi klare for å løse oppgaver med hundredeler, tideler og hele tall.

Seksjon 5: Addere hele tall, tideler og hundredeler

Oppgave 5A
 • Strøm
42, plus, 4, comma, 27, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Flott! Vi avslutter med noen enda vanskeligere oppgaver.

Seksjon 6: Utfordrende oppgaver

Oppgave 6A
 • Strøm
2, comma, 59, plus, 5, comma, 16, equals
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
 • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
 • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
 • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
 • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.