Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Addisjon av desimaltall

Begynn med enkle oppgaver, som 0.2 + 0.4, før du går videre med mer komplekse oppgaver, som 10.3 + 36.75.
Denne artikkelen er utviklet for å hjelpe deg å lære hvordan man adderer desimaltall. Du skal selv få prøve deg frem uten å først bli vist hvordan man gjør det.
Oppgavene går fra å være lette til å bli vanskeligere, og underveis er det eksempler og forklaringer om du står fast. Og husk, du lærer mest hvis du ser på det som en mulighet til å lære de gangene du står fast!
La oss begynne med å addere to tall med tideler.

Seksjon 1: Addere tideler mindre enn én.

Oppgave 1A
0,5+0,4=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Flott! La oss gå videre til oppgaver med hele tall og tideler.

Seksjon 2: Addere hele tall og tideler

Oppgave 2A
6,4+2=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Veldig bra! Nå skal vi løse oppgaver hvor begge tallene har et helt tall og en tidel.

Seksjon 3: Addere tideler større enn én.

Oppgave 3A
3,7+22,1=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Herlig! La oss fortsette med å addere hundredeler.

Seksjon 4: Addere hundredeler

Oppgave 4A
0,31+0,64=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Fantastisk! Nå er vi klare for å løse oppgaver med hundredeler, tideler og hele tall.

Seksjon 5: Addere hele tall, tideler og hundredeler

Oppgave 5A
42+4,27=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Flott! Vi avslutter med noen enda vanskeligere oppgaver.

Seksjon 6: Utfordrende oppgaver

Oppgave 6A
2,59+5,16=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.