Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:0:53

Videotranskripsjon

La oss skrive 0,8 som en brøk. Så 0,8... 8-tallet her er på tidelsplassen. Tidelsplassen. Så du kan lese dette som 8 tideler, som vi kan skrive som lik 8 tideler, eller 8 over 10. Og nå har vi allerede skrevet det som en brøk, og hvis vi vil kan vi forkorte. 8 og 10 har felles faktorer, begge kan deles på 2. Så la oss dele både telleren og nevneren med 2. Vi endrer ikke verdien på brøken fordi vi deler både telleren og nevneren med det samme tallet. 8 delt på 2 er 4, 10 delt på 2 er 5, og vi er ferdige. 0,8 er det samme som 8 tideler, som er det samme som 4 femdeler.