Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Skrive desimaltall som brøk: 0,8

Sal gjør om 0,8 til en brøk. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss skrive 0,8 som en brøk. Så 0,8... 8-tallet her er på tidelsplassen. Tidelsplassen. Så du kan lese dette som 8 tideler, som vi kan skrive som lik 8 tideler, eller 8 over 10. Og nå har vi allerede skrevet det som en brøk, og hvis vi vil kan vi forkorte. 8 og 10 har felles faktorer, begge kan deles på 2. Så la oss dele både telleren og nevneren med 2. Vi endrer ikke verdien på brøken fordi vi deler både telleren og nevneren med det samme tallet. 8 delt på 2 er 4, 10 delt på 2 er 5, og vi er ferdige. 0,8 er det samme som 8 tideler, som er det samme som 4 femdeler.