If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Skrive desimaltall som brøk: 0,36

Sal gjør om 0,36 til en brøk. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss se om vi kan skrive 0,36 som en brøk. Det er flere måter å gjøre det på. Jeg foretrekker å tenke at 0,36 er det samme som 36 hundredeler. Eller vi kan tenke på det som at dette er hundredelsplassen. Dette er tidelsplassen - <i>eller</i> du kan se på dette som 30 hundredeler. Dette kan være 3 tideler, eller 30 hundredeler. Så dette er det samme som 36 hundredeler, eller det er lik 36 <i>over</i> 100. Vi har allerede uttrykt det som en brøk, men nå kan vi forkorte, siden 36 og 100 har felles faktorer. Begge ser ut til å være delelige med 4, så hvis vi deler både telleren og nevneren med 4 (vi gjør det samme med begge, så vi endrer ikke verdien av brøken), 36 delt på 4 er 9. Og 100 delt på 4 er 25. Og disse to tallene ser ikke ut til å ha noen andre felles faktorer, så vi har skrevet det i forkortet form. Og vi er ferdige.