If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Brøk til desimaltall: 11/25

Sal skriver 11/25 som et desimaltall. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss se om vi kan skrive brøken "11 over 25", eller "11 25-deler", som desimaltall, og vi runder av til nærmeste tusendel. En annen måte å se på det på, 11 over 25, det er det samme som 11 delt på 25. Så vi kan bokstavelig talt dele 11 på 25, og det vi får, det blir desimaltallet til 11/25. Og siden vi skal inn i plassene mindre enn enerplassen, vi skal inn i tidels-, hundredels- og tusendelsplassen, la oss legge til noen nuller etter kommaet til 11-tallet. Så begynner vi å dividere. 25 går ikke inn i 1, 25 går ikke inn i 11. 25 går inn i 110. 25 går inn i 110 fire ganger, 4 ganger 5 er 100, vi beholder desimaltallet her oppe, så vi skriver 0,4. 4 ganger 25 er 100, og nå kan vi trekke fra: 110 minus 100 er 10. Så kan vi hente ned en null til. 25 går inn i 100 nøyaktig fire ganger. 4 ganger 25 er 100, så trekker du fra, og da får du null. Så vi trengte faktisk ikke runde av her. Denne brøken blir nøyaktig 0,44.